Telemedycyna i eZdrowie 2017

Polish Telemedicine and eHealth Society

September 8, 2017


Dear Telemedicine Enthusiasts,

It is a great pleasure to invite you to the "Telemedicine and eHealth 2017" conference!

The "Telemedicine and eHealth 2017" conference will be held in Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 5B Pawińskiego, Warsaw on 8 September 2017. The Conference is organized by the Polish Telemedicine and eHealth Society. Co-organizers are Polish National Contact Point for EU Research Programmes (KPK), Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences and Department of Medical Informatics and Telemedicine at Medical University of Warsaw.

We encourage you to join and take part in this important event, present your work and ideas, find new contacts, listen to interesting research results and get familiar with upcoming solutions.

Register now and submit your abstract online at https://konferencje.telemedycyna.org!

 

Szanowni Telemedycy i Sympatycy Telemedycyny,

Mamy niezwykłą przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji "Telemedycyna i eZdrowie 2017".

Konferencja odbędzie się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie w dniach 8 września 2017. Konferencję organizuje Polskie Towarzystwo Telemedycyny i eZdrowia. Współorganizatorem Konferencji jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, oraz Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zachęcamy do udziału w tym ważnym międzynarodowym wydarzeniu, na którym można będzie przedstawić swoje wyniki i pomysły, pozyskać nowe kontakty do współpracy, posłuchać o wynikach prac zespołów badawczych, a także nadchodzących nowościach i rozwiązaniach.

Rejestracja i zgłaszanie prac odbywa się online na stronie https://konferencje.telemedycyna.org!

 

IPPT_v7_logo.gif Logo-KPK_pl.jpg

Announcements

 

Termin nadsyłania prac przedłużony

 

Ladies and Genrelman we are happy to announce that abstract submission deadline has been extended until end of May 2017. We encourage you to send present your research results and attend the conference..

Szanowni Państwo informujemy o przedłużonym terminie nadsyłania prac na konferencję Telemedycyna i eZdrowie 2017. Prace można nadsyłać do końca maja 2017. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa i prezentacji swoich osiągnięć..

 
Posted: 2017-05-02
 

Walne Zgromadzenie Członków PTTM

 

W dniu 9.09.2017r. po obradach Konferencji Telemedycyna i eZdrowie 2017 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Zgromadzenie Członków.

Plan porządku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie Zarządu i Skarbnika PTTMeZ.
3. Dyskusja nad sprawozdaniem.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie Zgromadzenia Członków PTTMeZ.

 
Posted: 2017-02-25
 

Conference Fee / Opłaty Konferencyjne

 

Conference Fees are set / Ustalono wartość opłat konferencyjnych.

Conference fee:
  • Early Bird Conference fee before July, 1, 2017: 200 PLN
  • Conference fee on or after July 1, 2017: 400 PLN
  • Early Bird Conference fee for PTS Members before July, 1, 2017: 100 PLN
  • Conference fee for PTS Members on or after 1.07.2017: 200 PLN
(Society applicants  are also considered as members if applied for the membership)

Opłata konferencyjna:
  • Wczesna opłata konferencyjna do 1.07.2017: 200 PLN
  • Późna opłata konferencyjna od 1.07.2017: 400 PLN
  • Opłata dla członków Towarzystwa przed 1.07 2017: 100 PLN
  • Opłata dla członków Towarzystwa po 1.07.2017: 200 PLN
(aplikujący o przyjęcie do PTTMeZ także uzyskują prawo do zniżki dla członków o ile wysłali deklarację członkowską i opłacili składkę roczną)

Payments:

Bank Millennium S.A.
BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL70 1160 2202 0000 0000 2643 2335
Account: 70 1160 2202 0000 0000 2643 2335

Polskie Towarzystwo TeleMedycyny i e-Zdrowia
ul. Targowa 39A/5
03-728 Warszawa
POLSKA

 
Posted: 2017-02-25
 

Conference Date / Termin Konferencji

 

Dear Telemedicine Fans, we set conference date to 8-9 September 2017.

Drodzy Sympatycy Telemedycyny, termin konferencji został ustalony na 8-9 Września 2017.

 
Posted: 2017-02-25
 
More Announcements...

Polish Telemedicine and eHealth Society

Conference Information